Hjem - Lions Danmark

Menu

Baggrund for faklerne

Baggrund for faklerne

For Lions rummer faklen flere symboler. Flammen, som lyskilde, symboliserer, at der er håb forude for de medmennesker, som lider nød og som trænger til hjælp fra Lions. Varmen fra flammen symboliserer den omsorg og hjælp som enhver Lions yder til vore medmennesker, når der et behov for hjælp.

Selve faklen symboliserer, at Lions er på vej med en fantastisk historie om verdens største humanitære hjælpeorganisation, som igennem 100 år har ydet bistand lokalt, nationalt og globalt. Denne utrolige indsats er båret af det enkelte Lions medlems dedikation og engagement.

Faklens skaber er tidl. faglærer Alex Henriksen fra Roskilde Tekniske Skole. Egentlig er der 3 fakler, en til hvert af Lions Danmarks 3 distrikter. De er udført i kobber og messing, stativet i oxideret kobber, har uforgængelig glasfibervæge og ligger i en transportkasse malet i marmorfarver.

Lidt historie
Lions Club blev stiftet i 1917 i Chicago, Illinois. Siden da bredte organisationen sig til næsten alle verdensdele, hvor den i dag er repræsenteret i 208 lande med 1.4 millioner medlemmer. Lions’ motto: We Serve (Vi hjælper) er ens overalt i verden, men hvert land og hver klub kan inden for rammerne af de internationale love og vedtægter tilpasse deres eget Lionsarbejde efter stedets traditioner og skikke.

Over 1 milliard kroner
Lions Danmark har på et enkelt år præsteret at donere 45 millioner kroner til det internationale, nationale og lokale hjælpearbejde. Danske Lions har, siden organisationen blev etableret 1950 herhjemme, doneret over 1 milliard kroner.

Lions gør en forskel, ikke mindst fordi de ikke bruger nogen af de indsamlede midler på organisationens administration. HKH Prins Henrik er protektor for den humanitære organisation Lions Danmark, der har over 6000 medlemmer fordelt på 300 klubber.

>> Se film optaget i forbindelse med Lions Faklens tur på Grønland
 
Følg Lions