Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Pris

Lions Pris

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.

De enkelte lionsklubber i Danmark kommer med forslag til modtagere af Lions Pris, ligesom det er bidrag fra klubberne der er grundlaget for prisen.

Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.

Lions Pris uddeles hvert år i juni måned af Lions Danmarks protektor HKH Prins Henrik

Lions Pris uddeles i år for 27. gang og der er nu igennem årene uddelt mere end 10.5 millioner kroner.

Børnehuset_SIV 

Fra Børnehuset Siv i Farum, den ene af prismodtagerne i 2008.


Lions Pris 2016:

Årets Lions Pris blev  i juni overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved en sammenkomst på Kongeskibet Dannebrog på Aarhus Havn.

Lions Pris 2016


Donationen på 600.000 kr. blev givet til to prismodtagere.

Historisk donation til Færøerne

Færøernes Børnehjem får 400.000 kr. til deres hjem for 23 børn, der er ofre for omsorgssvigt i deres hjemlige omgivelser og derfor kraftigt underudviklede vedrørende positive oplevelser.
Børnehjemmet kan nu etablere en sansehave, der kan medvirke til at udvikle børnenes motoriske, hjernefunktionelle og følelsesmæssige evner. Med prisen kan børnehjemmet nu opbygge haven med stenmiljø, drivhus, vandmiljø og musikinstrumenter.  
Det er Lions Tórshavn, der har indstillet Færøernes Børnehjem til prisen, og for første gang i Lions Pris´ historie går en donation til Færøerne.

Sorggrupper over hele landet

Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN får tildelt Lions Pris på 200.000 kr. til etablering af et landsdækkende net af sorggrupper.
Der dør i Danmark i gennemsnit hvert år ca. 360 børn mellem 1 og 25 år. Det at miste et barn er nok den største sorg mennesker kan komme ud for. Det gælder forældre såvel som søskende.

Frivillige ildsjæle
Foreningen er oprettet i 1985 og bygget op omkring frivillige og ulønnede personer, der selv har mistet et barn og gennemlevet den smerte, det er at miste. Den har ca. 750 medlemmer.
Med 200.000 kr. formår foreningen at udvikle og drive 20-25 sorggrupper fordelt over hele landet og kan arrangere kontaktaftener, holde foredrag med relevante indlægsholdere samt drive oplysende virksomhed m.v. - noget der er utroligt behov for.
 

Følg Lions