Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Pris

Lions Pris

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.

De enkelte lionsklubber i Danmark kommer med forslag til modtagere af Lions Pris, ligesom det er bidrag fra klubberne der er grundlaget for prisen.

Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.

Lions Pris er indtil 2017 hvert år i juni måned blevet uddelt af Lions Danmarks daværende protektor HKH Prins Henrik

Lions Pris uddeles i år for 28. gang og der er nu igennem årene uddelt mere end 11 millioner kroner.

Børnehuset_SIV 

Fra Børnehuset Siv i Farum, den ene af prismodtagerne i 2008.


Lions Pris 2017

På Lions 100 års dag kunne Lions Pris uddele  to priser på hver 312,000,- det skete på Københavns Rådhus d. 7 juni, i forbindelse med med 100 års receptionen.
Priserner blev overrakt af HKH Prins Henrik.


Lions Pris 2016


Donationerne på ialt 624.000 kr. blev givet til to prismodtagere.

Lukashuset Børnehospice

Direktør Søren Bønlykke og Daglig leder  Thomas Feveile, modtog på vegne af Lukashuset Børnehospice kr.: 312.000,- Beløbet skal anvendes til specificeret udstyr bl.a. støjsvag sug, junior senge, øvedukke til sondeanlæg, samt diverse dele til sansehaven.

Lukashuset er Danmarks eneste børne og ungdoms hospice, som er etableret af og drives for private midler, fonde og gaver. Det blev indviet i efteråret 2015 og modtager børn og unge fra hele landet , med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelige sygdomme. Opholdet er gratis.
 

Regionshospitalet, Hammel Neurocenter

IT medarbejder, Civilingeniør Niels Estrup Andersen, modtog på vegne af Hammel Neurocenter,  kr. 312.000,- til indretning af 8 familie rum, hvor hjerneskadede patienter kan være i trygge rammer med deres familier, hvilket ifølge medarbejderne på centret er en stor hjælp i behandlingen og rehabiliteringen af patienterne.

 

Følg Lions