Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Pris 2013

De danske lions klubber donerer i år et rekordstort beløb på

600.000 kr. til et forskningsprojekt til indkøb af nødvendigt udstyr

og analyse af indsamlede blodprøver.

Lions Pris, der i år uddeles for 25. gang, er netop, af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, protektor for Lions Danmark, ved en højtidelighed på Fredensborg Slot blevet overrakt til repræsentanter for Vejle Diabetes Biobank. Med denne uddeling er der uddelt næsten 10 millioner kr. gennem de 25 år.


Lions og kampen mod blindhed
Gennem snart 100 år har Lions organisationen haft kampen mod blindhed som sit adelsmærke. Det er derfor med stor tilfredshed, at Lions Pris Udvalget fortsætter denne linje ved at vælge et forskningsprojekt tilknyttet Vejle Diabetes Biobank som dette års prismodtager. Lions Club Vejle Munkebjerg har bragt projektet i forslag.

Projektet har til formål at bekæmpe alvorlige sygdomme, herunder blindhed, som følge af diabetes. Projektet, der ledes af professor, dr. med. Ivan Brandslund, Klinisk Biokemisk Afdeling og overlæge, dr. med. Cramer Christensen, Medicinsk Afdeling, begge på Vejle Sygehus i samarbejde med øjenafdelingen ligeledes på Vejle Sygehus. Vejle Sygehus udgør en del af Sygehus Lillebælt. I projektet vil man anvende en ny markør, der vil blive testet for muligheden for endnu tidligere i forløbet end i dag, at kunne identificere de personer, der er i øget risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom. Dette vil kunne forbedre behandlingen.

 

Diabetesforeningen oplyser, at 306.638 danskere ved udgangen af 2011 havde fået stillet en diabetesdiagnose. Der er tale om næsten en fordobling over 10 år. Eksperter anslår, at der måske går et tilsvarende antal danskere rundt med diabetes uden at vide det og uden at der bliver gjort tilstrækkeligt for at forebygge de alvorlige følgesygdomme.

Vejle Diabetes Biobank har inden for de seneste 5 år opnået en unik position via indsamling af biologisk materiale – primært blodprøver – som skal sikre den nuværende og fremtidige grundforskning i årsager til diabetes 2 og dens mange følgesygdomme. Den nuværende biobank rummer aktuelt biologisk materiale fra 4.000 diabetikere og 5.000 raske kontrolpersoner.

På billedet ses prismodtagerne og Prinsgemalen, med Guvernørrådet og Lions Pris udvalgets embedsmænd.

Med det forskningsprojekt, som Lions støtter via Lions Pris kan biobanken udbygges med biologisk materiale fra yderligere 10.000 diabetikere, hvoraf 1.500 af disse vil blive selekteret til selve undersøgelsen. Denne udvidelse af biobanken vil øge sikkerheden i analyseresultaterne, og gøre det muligt med større sikkerhed at finde frem til de årsager, der har betydning for udvikling af diabetiske senfølger i øjnene og i værste fald blindhed.

Et meget stort antal af landets klubber – ved udgangen af april 2013 i alt 212 – har indbetalt til Lions Pris og langt de fleste klubber har fulgt udvalgets opfordring og spenderet et lidt større beløb end vanligt, hvilket har gjort det muligt for udvalget i jubilæumsåret at uddele den største Lions Pris nogensinde!

Samtidig var antallet af indsendte forslag til årets prismodtager meget stort. Ved fristens udløb ultimo februar 2013 havde udvalget modtaget intet mindre end 34 forslag. Det var kendetegnende, at langt de fleste var velbegrundede og for første gang i mange år var spektret fuldt, idet der var forslag af både medicinsk, kulturel og social art.
Lions Pris Udvalget takker for den store opbakning fra klubberne.


Følg Lions