Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Quest

Lions Quest Danmark

Om mobning, alkohol, stoffer, sociale kompetencer mv. Lions Quest Danmark tilbyder et undervisningsmateriale til brug på alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Materialet og undervisningsprogrammerne hedder "Holdning & Handling", ord der på fin vis dækker indholdet af kurserne og lærervejledningerne.

Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og etiske værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne…

Sociale og etiske værdier er én af forudsætningerne for høj livskvalitet og udvikling af det enkelte menneske i et demokratisk samfund. Igennem "Holdning & Handling" får den enkelte elev mulighed for, i samvær med andre, at udvikle holdninger og værdier, som kan omsættes til ansvarlige, hensynsfulde og konstruktive handlinger

Danske Lions klubber startede Lions Quest Danmark i 1988. Materialet bruges i dag i 43 lande og er f.eks. meget udbredt i Norge og Sverige

I Danmark har ca. 5.000 kursister på mere end 200 kurser, lært at bruge undervisningsmaterialet. Det har fortrinsvis været skoleledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i den offentlige skole og i privatskoler. Men også en del SSP-medarbejdere har med stort udbytte deltaget

Udvikling, distribution og kurser administreres af Lions Quest Danmark, der er en selvejende organisation.
>> Læs mere om Holdning & Handling   

Holdning  & Handling          
                                                                       Materialet anvendes fx i hele norden


       

    

Følg Lions