Hjem - Lions Danmark

Menu

Nyhed

15/03-2017

Hver Lion hjælper 70 mennesker


Det sker f.eks. gennem indsamling af briller eller
penge til mæslingevaccinationer, nye nethinder, katastrofehjælp og...


Det var et af de budskaber, som Lions internationale præsident Bob Corlew kom med under sit møde med danske Lions i Kolding i søndags.  Derfor slog han også til lyd for, at Lions hele tiden forsøger at finde nye Lions medlemmer, så vi bliver i stand til at hjælpe ekstra 70 mennesker her og i hele verden.

Og det er der sandelig brug for. Tag fx blindhed som følge af dårligt vand, sygdom og underernæring. Her kører Lions f.eks. synsklinikker i Afrika, skaffer penge til øjenoperationer , udleverer indsamlede briller mv.  Vaccinationer mod mæslinger, der slår 400 børn ihjel om dagen i de fattige lande. Hjælp mod sult og hungersnød, som vi desværre ser nok af på tv i disse dage. Bob Corlew pegede på, at selv i højtudviklede lande er der mange - specielt børn og ældre - som går sultne i seng.

Lions Danmark havde inviteret alle Lions medlemmer til at møde den internationale præsident på KUC i Kolding. Bob Corlew kommer fra en Lions klub tæt på Nashville og var på et 3 dages besøg i Danmark.

Han fortalte om Lions internationale arbejde,  bl.a. at vi nu har over 1.4 mio frivillige Lions ildsjæle rundt om i verden, og som i perioden med fejring af Lions 100 års jubilæum indtil nu har hjulpet 139 mio.  mennesker. Præsidenten håbede på, at Lions når at gavne 200 mio. inden 100 året er omme.

Danske Lions vil hjælpe 435.000 mennesker
Landsformanden i Danmark John Jagd supplerede med de danske tal. Her har Lions sat et mål for jubilæumsperioden for antal gavnede på 435.000 mennesker eller 73 for hvert danske Lions medlem - et ganske højt mål. 

Den internationale præsident kom også ind på nye initiativer. I Lions organisationen er der tanker om større projekter inden for diabetes, syn og kræft.  Diabetes er og bliver en af de helt store folkesygdomme, også i de mindre udviklede lande, hvor der ikke findes lægehjælp til at få konstateret sygdommen i tide.

Bob Corlew sluttede indlægget med at rose hver enkelt dansk lionsmedlem for sit store arbejde i den lokale klub.  -" Det er deres arbejde, som gør Lions til en af de største frivillige humanitære organisationer i verden.", sluttede præsidenten. - "og med 70 hjulpne pr. medlem, så gør hver Lions et uvurderlig stykke hjælpearbejde".

Følg Lions