Hjem - Lions Danmark

Menu

Nyhed

12/06-2017

Lions Pris 2017 uddelt af H.K.H. Prins Henrik


Årets Lions Pris blev onsdag, den 7. juni overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved Lions 100 års jubilæumsreception på Københavns Rådhus.

Donationen er i år på 624.000 kr., der deles ligeligt mellem to prismodtagerne, nemlig Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Lukashuset børne- og unge hospice.
Som afslutning på 100 års fejringen overrakte H.K.H. Prins Henrik Lions prisen til henholdsvis hospiceleder Thomas Feveile, Lukashuset og til  IT-medarbejder Niels Estrup  Andersen, Hammel Neurocenter. Begge modtagere takkede for prisen og lovede at anvende donationen til gavn for de meget syge børn og deres familier.Til indretning af familievenligt miljø
Donationen til Hammel Neurocenter gives som støtte til hjemlig indretning af det kommende familiehus til hjerneskaderamte familier. Næste år bliver der opført et usædvanligt flot familiehus til pårørende, hvor de kan bo, mens deres hjerneskadede barn er indlagt på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.  Lions Pris donationen skal gå til indvendig indretning og møblering.

Forslaget til denne donation er indstillet af Lions Skanderborg Slot.

Første børne- og ungehospice - for hele Danmark
Lukashuset er for børn og unge i alderen 0-18 år med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. I Lukashuset er det ikke kun det syge barn, der tilbydes lindring og aflastning, men også søskende, forældre og bedsteforældre. Ophold er gratis, og Lukashuset modtager patienter fra hele landet. Donationen skal fx gå til SAT-målere, fryser til køletæpper,skål til babyvægt, køkkenudstyr , isolationsbord og  øvedukke til sondeanlæggelse.

Indstillere af prisen til Lukashuset er Lions Køge og Lions Silkeborg Theodora.
 


Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.
De enkelte lionsklubber i Danmark kommer med forslag til modtagere af Lions Pris, ligesom det er bidrag fra klubberne der er grundlaget for prisen. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.
Lions Pris uddeles hvert år i juni måned af Lions Danmarks protektor HKH Prins Henrik. Igennem 27 år har Lions Pris uddelt knap 12 millioner kroner.

Følg Lions