Hjem - Lions Danmark

Menu

PAS projekt mod misbrug

Projekt PAS og LIONS

Lions Misbrugsudvalg har indledt et samarbejde med projekt PAS, der især ønsker at ændre holdning hos de unge under ungdomsuddannelse. De unge har nemlig mange "forkerte" opfattelser af hashrygning. De tror fx at rigtig mange unge har prøvet det, og at rigtig mange prøver det hver måned. Begge opfattelser er forkerte.  Derimod dræner hashen den unge for energi, motivation og påvirker hukommelsen negativt. Den spiral ender ofte med at den unge dropper ud af uddannelsen.

Søren Holm fortæller om PAS på Lionsmøde

Læs mere på www.projektpas.dk, hvor der bl.a. står:

"PAS er det første og eneste evidensbaserede undervisningsforløb udviklet til målgruppen af unge på ungdomsuddannelserne i Danmark.

Undervisningsforløbet er opbygget af otte moduler af 45 minutters varighed. Modulerne indeholder praktiske kompetenceskabende øvelser, aktiv stillingtagen og inddragelse af digitale medier.

PAS består af holdningsarbejdende elementer og social færdighedstræning."

Lions Misbrugsudvalg tilbyder fx. infomøde om, hvordan PAS bruges, og der kører p.t. et Lions/PAS projekt for udvalgte lærere i det nordjyske. 

PAS er udviklet af Søren Holm og Forum100% i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning. 

Få mere information hos Niels Chr. Andersen, Lions Misbrugsudvalg på mbd.md@lions.dk

Følg Lions