background image
Lion
THE
Lion
DECEMBER
2007
nr.
3
Indhold:
Tema:
Europa Forum i Bukarest ......................10-13
Lions Danmark ............................................. 2
Lions Internationalt ...................................... 3
Aktuelt .......................................................4-6
Organisationen ..........................................7-9
Nyt fra klubberne ..................................14-22
Vi mindes ..............................................22-23
Sidste nyt .................................................... 24
THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE
We Serve
THE