background image
FEBRUAR
2008
nr.
4
Indhold:
Tema:
Nordisk Samråd ....................................11-14
Lions Danmark ............................................. 2
Lions Internationalt ...................................3-4
Aktuelt .......................................................5-9
Organisationen ........................................... 10
Lions Kamp mod blindhed ..................15-16
Nyt fra klubberne ..................................17-22
Vi mindes ................................................... 23
Lidt af hvert ................................................ 24
THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE
We Serve
Lion
THE