background image
APRIL
2008
nr.
5
Indhold:
Tema:
Årsmøde i Randers ..................................9-20
Lions Danmark ............................................. 2
Lions Internationalt ...................................... 3
Aktuelt .......................................................4-8
Lions Kamp mod blindhed ..................21-22
Nyt fra klubberne ..................................23-27
Vi mindes ................................................... 27
Lidt af hvert ................................................ 28
THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE
Lion
THE
We Serve