background image
JUNI
2008
nr.
6
Indhold:
Lions Danmark........................................... 2
Lions Internationalt ................................... 3
Årsmødet i Randers ................................4-6
Sidste nyt: Lions Pris 2008 ........................ 8
Aktuelt/Internationalt.....................9-13, 22
Velkommen til .......................................... 14
Organisationen/LEO...........................15-16
Nyt fra klubberne ................................17-21
Vi mindes .................................................. 23
Tailen ......................................................... 24
THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE
We Serve
Lion
THE