background image
14 - December 2008
Lion
THE
Baltic Sea Lions begejstrede
Twinning Seminaret
Twinning betyder venskabs-samarbejde på alle ni-
veauer i Lions. Det kan være mand til mand, klub
til klub eller distrikt til distrikt. Det handler om
efter Lions formålsparagraf at skabe gensidig for-
ståelse mellem verdens folk på tværs af religioner,
landegrænser og politiske forhold. For alle gælder
det om at skabe kontakter, som efterfølgende kan
give anledning til yderligere uddybning af venskab
og kultur. På Twinning-seminaret blev der derfor
berettet om måden dette gøres på og her især peget
på de store muligheder, der i dag ligger i brugen af
internettet. Især var man stolte af de samarbejder,
der var indledt på distriktsplan. Her kunne vi fra
dansk side berette om Baltic Sea Lions-samarbej-
det, der nu har eksisteret i ni år og om North Sea
Lions-samarbejdet, der snart har bestået i 30 år.
Det var dog i særdeleshed strukturen og styrings-
modellen i Baltic Sea Lions, der vakte interesse.
Årsagen hertil skal ses i lyset af, at vi som en
operativ netværksorganisation på meget kort tid
har bevist, at vi kan løse gedigne ad hoc opgaver.
Netværket er blevet til venskaber, som man kan
stole på og som alle er særdeles operationelle, når
det gælder. Tidligere drejede det sig mest om at
løse IR-opgaver, hvor vestens materielle overskud
omgående kunne forbedre en skole, et hospital,
plejehjem eller, hvor der i øvrigt var hjælp behov.
Efterhånden som levestandarden i disse lande
er steget kræver det helt andre engagementer, så
som forståelsen for Lions, gensidig forståelse af
tankegang og kultur, leadership, ungdomsud-
veksling, opbygning af LEO-klubber, etablering
af venskabsklubber og som her i år i september,
hvor der i forbindelse med den årlige BSL koor-
dineringskonference indgik en fælles indsats for
Lions Quest i Litauen. Her havde litauiske Lions
i samarbejde med den litauiske regering etableret
et stort Lions Quest Seminar, der understøttedes
af kapaciteter fra Finland, Tyskland og Danmark.
Fra dansk side deltog Solvejg K. Hansen, der som
erfaren i Lions Quest virkelig ved, hvor skoen
trykker.
Viggo K. Puggaard, PCC, BSL-Officer
IRC Viggo Puggaard fremlagde Baltic Sea Lions
projektet på Twinning seminaret. Konceptet blev vel
modtaget bl.a. af flere lande omkring Middelhavet.
Så mange er vi pr. 26. november 2008
Distrikt 106A: 999 - Distrikt 106B: 3.056 - Distrikt 106C: 1.903 - Distrikt 106D: 1.047
I alt 7.005 medlemmer i 314 klubber.
Velkommen til...
B
C
D
A
Distrikt 106 D omfatter også
Grønland og Færøerne
Multipeldistrikt 106 Danmark
B
LC Aulum: Finn Godiksen, Teddy Børgesen ­ LC
Fjerritslev Vesterhavsfruerne: Anna Johanne Imer
­ LC Frederikshavn: Claus Andersen, Kim Bisga-
ard, Flemming Tønner ­ LC Gug: Stella Nielsen ­ LC
Gjern: Elsebeth Banke, Karsten Jensen, Mona Poulsen,
Jens Poulsen, Alan Schmidt ­ LC Hadsund: Kaj Larsen
­ LC Hanstholm Teutonia: Birthe Landbo Bundgaard,
Kirsten Vinther ­ LC Hasseris: Morten Jensen, Henrik
Tang ­ LC Herning Vita: Susanne Speich ­ LC Him-
melbjerget: Louise Bonde ­ LC Holstebro Karoline: Lotte
Sørensen ­ LC Jydske Aas Sæby: Ib Christensen, Hans Ole
Kalhøj­ LC Kalø: Anne-Gerda Rasmussen ­ LC Løkken-
Vrå Havfruerne: Joan Veiergang ­ LC Løgstør Freja: Eva
Djernæs ­ LC Mariager: Keld Svendsen ­ LC Møldrup:
Mogens Rasmussen ­ LC Møldrup Vølverne: Eva Thorup
Kjeldsen ­ LC Nibe: Martin Würtz Vinther ­ LC Nibe
Guldgåsen: Jette Grønhøj, Annette Thorup ­ LC Randers
Malvina: Tove Pedersen ­ LC Ringkøbing: Carl Olav Birk
Jensen, Carsten Stubkjær Mumm ­ LC Rold Skov: Karen
Budum Lund, Jeanette Stubberup ­ LC Ry: Gert Bo Jen-
sen ­ LC Skagen Anna Ancher: Betty Henriksen, Tove
Madsen ­ LC Silkeborg: Erik Rasmussen ­ LC Skødstrup:
Kirsten Overgaard ­ LC Struer Kirsten Bang: Marianne
Thun ­ LC Svenstrup: Axel Bundgaard, Michael Bang
Søndergaard, Bodil Jensen ­ LC Vildbjerg: Janus Venne-
vold Nothlev ­ LC Vinderup Victoria: Kit Nørsøller ­ LC
Vrå: Claus Lundsgaard Nilsson, Søren Viladsen ­ LC Aal-
borg: Peter Beenfeldt ­ LC Aalborg Budolfi: Henrik Fog,
Peter Møller Jensen, Heine Overby ­ LC Aalborg Limfjor-
den: Alice Rasmussen
C
LC Assens: Robin Clausen ­ LC Billund-Grindsted: Mogens Hargaard, Kjeld
Langballe ­ LC Bramming: John Lücking ­ LC Glamsbjerg: Gerner Christen-
sen, Claus Hansen ­ LC Haderslev: Bjarne Larsen, Carsten Mikkelsen ­ LC
Haderslev Sophies Kilde: Louise Christensen, Tove Noer, Connie Rasmussen ­ LC
Hedensted: Søren Kahr ­ LC Hørning: Steen Overgaard ­ LC Kolding: Kent Din-
nesen ­ LC Kolt-Hasselager: Kristian Wagtmann ­ LC Nørre Rangstrup: Jes Ebsen
Møller ­ LC Odense: Niels-Henrik Drud Christiansen, Henrik Sørensen, Hans Jør-
gen Tækker ­ LC Odense Svanen: Pia Rindal ­ LC Otterup: Allan Sørensen ­ LC
Rødding: Alis Buchholt, Flemming Dall, Jørgen Mølgård Holst ­ LC Skanderborg
Slot: Bent Andersen ­ LC Søndersø: Peter Ulrik Hahn ­ LC Vejen: Anders Pe-
dersen Skov ­ LC Vejen Tusindfryd: Liann Østergaard ­ LC Tørring-Uldum: Stig
Døssing ­ LC Videbæk: Per Astrup Jørgensen
D
LC Frederikssund: John Jørgensen, Ole
Knudsen ­ LC Høng: Michael Jensen ­ LC
Jyllinge: Henrik Bauer ­ LC Qaqortoq: Jør-
gen Andreassen, Johnny Bjyrich Andersen ­ LC
Skovlunde: Karin Andresen ­ LC Suduroy: Svein-
bjørn Dánjalsson ­ LC Søllerød: Tom Matz, Hans
Jørgen Henriksen ­ LC Tórshavn: Heini Joensen
A
LC København Østerbro: Peter Andresen
­ LC Ramsø: Henrik Jensen ­ LC Stevns:
Ole Green Christensen ­ LC Stubbekø-
bing: Mogens Christensen, Morten Matthiessen
­ LC Sydlolland: Inger Annette Eriksen ­ LC
Valensbæk: Svend Jespersen ­ LC Vordingborg:
Hans-Jacob Olsen
Tema: Europa Forum / Velkommen til...