background image
December 2008 - 17
Lion
THE
Jubilæumsrejser til Canada og Japan
Af Søren G. Klingemann, PR, LC Karlslunde

I forbindelse med LC Karlslundes 30 års jubi-
læum i 2008, blev det besluttet, at sende nogle
unge mennesker på en oversøisk tur i Lions Youth
Camp & Exchange programmet.
Efter klubbens YCE-formand havde undersøgt
mulighederne, blev to piger foreslået, og de sagde
begge ja tak.
Camilla Frederiksen skulle til Canada, først hos
en værtsfamilie, der også havde en anden YCES-
pige og derefter på Toronto Pearson lejren.
Carina Andersen skulle til Japan hos en værtsfa-
milie både før og efter Saitama lejren nær Tokyo.
Pigerne var sammen med deres forældre og sø-
skende inviteret til klubmødet i september, hvor
de fik lejlighed til at fortælle om deres oplevelser
og vise os en masse fine billeder.
Camilla og Canada
Camilla boede i det sydøstlige Canada, hvor der
ikke var langt til de store søer. Langt skal her ikke
forstås med danskernes øjne - derovre er det nor-
malt at køre langt og i mange timer, for at komme
derhen hvor man skal være. Camilla fik set og
oplevet den canadiske natur på tæt hold i form af
smukke skove og søer, og lidt fiskeri blev det også
til sammen med familiens teenagebørn. Oplevel-
serne på turen spændte vidt - lige fra kyllingefarm
med flere tusinde kyllinger til teaterture, til besøg
hos den lokale lions-bager, til en udflugt til det
overvældende Niagara Falls og til et besøg på et
hundetræningscenter, hvor de trænede hunde op
til at være førerhunde og hjælpere til blinde, døve
og lammede. Dette besøg havde gjort stort indtryk
på Camilla, kunne vi mærke.
På campen fik Camilla lejlighed til at stifte be-
kendtskab med mange andre YES fra alverdens
lande. Alt i alt er Camilla kommet hjem med en
masse dejlige og ekstraordinære oplevelser. Der-
udover har hun fået en masse nye venner, som
hun stadig har kontakt til. På klubmødet udtrykte
Camilla sin store taknemmelighed til klubben for
den oplevelse som hun har fået via Youth Exchan-
ge programmet.
Carina og Japan
Også Carina fik en rig og oplevelsesrig tur til Ja-
pan. Før campen boede hun hos en familie i Ka-
wasaki, hvor særligt faderen viste hende rundt -
hans kone kunne ikke engelsk, men det betød ikke
at hun ikke deltog meget aktivt i Carinas ophold.
Carina havde sin egen lille lejlighed med fjernsyn
og køleskab. Hendes seng var typisk japansk, en
madras på gulvet kunne hun vise os på et billede.
Den japanske mad fik hun også prøvet, blandt an-
det de japanske specialiteter tofu og sushi. I den
mere kulturelle afdeling kunne Japan byde på en
masse gamle og flotte og ikke mindst traditions-
rige templer. Carina var også til møde med den
lokale Lions Club, hvor hun fik mange og fine ga-
ver. Blandt andet et par alt for små sko. At japa-
nere generelt er meget mindre end vi i den vestlige
verden blev også bevist, for Carina var mindst et
hoved højere end de fleste japanere hun var sam-
men med.
På lejren var der blandt andet udflugter til min-
demuseet for Nagasaki og Hiroshima foruden
undervisning i den japanske kampsport Judo samt
besøg til det japanske Disneyland.
Efter lejren boede Carina hos en ny værtsfamilie,
der havde en teenagedatter som hun havde det rig-
tigt godt sammen med. De to oplevede en masse,
bl.a. datterens skole. Derudover blev det til ture i
den japanske natur blandt flotte bjerge og templer.
Også en tur til storbyen Yokohama og møde i den
lokale Lions Club var arrangeret.
Carina har stadig kontakt til mange af de menne-
sker hun mødte under sit ophold. Hun udtrykte
sin taknemmelighed for sin store oplevelse af ver-
den uden for Danmark via et brev, som fortjener
at blive gengivet her:
"Tusind tak til Lions og alle de mennesker, der har
beskæftiget sig med YCE. Jeg er meget taknemmelig
for at have oplevet Japan, og mødt alle de fanta-
stiske mennesker på min oversøiske vej! Youth Camp
& Exchange Programmet har kæmpe stor betydning
for os unge, som har fået lov til at opleve en anden
kultur og mødt helt andre mennesker, så stor tak til
alle i Lions over hele verden som har formået at skabe
kontakt, samarbejde og ikke mindst forståelse blandt
verdens lande gennem YCE-programmet! Det er GULD
værd, og denne rejse har åbnet mine øjne for alver-
dens lande og givet mig et total forandret livssyn på
verden og vores forskellige kulturer. Det samme tror
jeg Camilla har oplevet ­ stor tak ­ jeg glemmer det
aldrig! Carina "
Nyt fra klubberne