background image
22 - December 2008
Lion
THE
Skal man ikke være rig for
at være med i Lions?
For ikke så længe siden afholdt Valby sine årlige
kulturdage. Igen i år var Lions Valby repræsente-
ret på Valby Langgade med to flotte pavilloner i
alle tre dage. Vi havde lånt de flotte nye plancher
der fortæller om Lions arbejde nationalt og især in-
ternationalt. Disse plancher blev da også studeret
grundigt af mange Valby-borgere og til vores store
glæde afstedkom det mange spørgsmål, så vi rigtig
kunne få fortalt om de synsbevarende operationer.
I LC Valby lægger vi stadig megen vægt på CSF
II.
Vi solgte løver og bamser og havde små konkur-
rencer (hvor mange penge var der mon flasker for
i posen? Mon der var til en synsbevarende opera-
tion eller til en jordomrejse?) Vi solgte bolcher for
50 øre, havde store bøtter til indsamling af briller,
også en krukke til 25-ører. Et helt kapitel for sig
var flødebollekatapultmaskinen. Børnene elskede
den og den gjorde os meget synlige i gadebilledet.
Sidst på dagen var det sjovt nok fædre og store
drenge, der lige skulle vise, hvordan den skulle
klares! Vores lydbillede som vores blinde medlem
Henrik har lavet, afstedkom også mange spørgs-
mål fra folk. Jo vi fik talt rigtig meget Lions kamp
mod Blindhed. Alt sammen godt.
Nu har jeg ikke prøvet "at stå på gaden" før, så jeg
er ikke så hærdet som jer trænede "gadesælgere" i
de store klubber. Men jeg blev altså så dybt for-
arget på visse familier, f. eks. når de kom gående
gumlende på is og pølser, far med en øl i hånden,
og så syntes de, at det var alt for dyrt med en sym-
bolsk 50-øre til vores hjælpearbejde for et bolche!!!
ak ja.
Lørdag kom et par fra Australien forbi. De var selv
Lions i en lille by oppe i det nordvestlige hjørne.
Vi fik os en lang snak om klublivet derovre og her.
Tænk jer venner - de har nøjagtig de samme pro-
blemer som vi har. Faldende medlemstal og for få
hænder i klubberne til at udføre det de gerne vil.
Jamen altså! En ældre dame stod lidt og så på vo-
res plancher og jeg "overfaldt" hende straks. Fruen
syntes skam godt om vores arbejde, ville egentlig
godt være med i Lions - men hun havde ikke råd!
"Man skal jo være rig for at være med hos jer ikke?"
Det blev til en god lang snak med fruen, som da
også blev overbevist om (tror jeg da), at vi er gan-
ske almindelige mennesker i klubben, men at vi
har et stort ønske om, at gøre lidt gavn og glæde
Julelotteri på Bornholm
I flere måneder har medlemmerne af LC Rønne og
LC Østbornholm knoklet for at få dette års ud-
gave af det traditionsrige julelotteri klart. Og med
starten på salget den 8. november, tager vi også hul
på forberedelserne til julen. Julen er traditionernes
tid, og traditioner er lige hvad der kendetegner
Lions julelotteri. Den velkendte festlige blå lod-
seddel bliver som sædvanlig sat til salg i butikker
rundt omkring på øen, og ligesom tidligere år vil
også flere foreninger medvirke ved salget.
Stor opbakning
Igen i år er det et imponerende antal gevinster der
præger lodsedlens bagside, med de to gevinster på
hver 25.000 kr. som hovedattraktion. Antallet og
størrelsen af præmier er igen i år imponerende.
- Vi er stolte og taknemmelige over igen i år at
kunne lave et julelotteri med en samlet præmiesum
tæt på 250.000 kr., sige Palle Jæger, der er formand
for Lions julelotteri.
Støtter lokale formål
En af årsagerne til at Lions Julelotteri er så popu-
lært er, at overskuddet anvendes til velgørende for-
mål her på Bornholm. Gennem årene er overskud-
det fra julelotteriet anvendt til støtte af børne- og
ungdomsarbejde, handicaporganisationer, syge og
ældre.
- Vi ved at denne støtte falder på et tørt sted. Of-
fentlige tilskud bliver mindre og mindre, forenin-
ger og organisationerne bliver mere og mere nødt
til selv at gå ud og skaffe penge, og da langt de fleste
baserer deres daglige drift på frivillig arbejdskraft,
er det næsten umuligt for dem, at få tingene til at
hænge sammen, siger Palle Jæger.
Lodtrækning
Salget af de 18.000 lodsedler starter som nævnt
den 8. november og fortsætter frem til den 14. de-
cember. Den 15. december vil den lokale Notarius
Publicus trække lod om de mange gevinster. Ge-
vinstlisten vil blive vist i Bornholms Tidende fra
den 17. december til og med den 20. december.
Den samlede præmieliste vil blive bragt i Rytter-
knægten den første uge i 2009.
for andre. Vi hjælper! Jo det var en meget speciel
oplevelse at være på gaden i Valby i de tre dage. Jeg
håber at komme med igen næste år.
Mange hilsner den rige - Jo, jeg er rig, for jeg har jo
JER mine Lions-venner!
Liselotte Dahl, sekretær, LC København Valby
Valby Kulturdage.
Traditionen fortsætter
Grenaa gamle smedje varsler den kommende jul
­ årets julemærkemotiv er også i år ren idyl. Hvid
sne på taget, på vejen og et let drys i trætoppene,
varsler Jul, og dermed udkommer det årlige jule-
mærke leveret af LC Grenaa.
Motivet i år er hentet fra et af de meget charme-
rende hjørner i byens gader og stræder, nemlig
hjørnet af Nytorv og Smedestræde. Her ligger
byens gamle smedje, der i år er motivet på årets
julemærke ­ mærket blev offentliggjort fredag den
30. oktober 2008
Knud Nis-Hansen,PR, LC Grenaa
Julemærke for 32. gang
LC Randers Gudenaa udgiver for 32. gang Ran-
ders Julemærket. Mærket gengiver i år Klosterkir-
ken ved Randers Kloster.
Klosteret fejrer i år 450 års jubilæum. Mærket er
i lighed med tidligere år tegnet af kunstneren Ole
Laasby.
Overskuddet af julemærkesalget går fortrinsvis til
ældreområdet i Randers samt til julemærkehjem-
mene.
Den 18. november markerede LC Randers Gu-
denaa sin 42 års fødselsdag, og i den forbindelse
uddelte klubben midler til almene og humanitære
formål for mere end 230.000 kr.
Jørgen Schmidt, LC Randers Gudenaa
Nyt fra klubberne