background image
LION
Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1 . 2009/10 www.lions.dk
Hvad har Karen Blixen med Lions at gøre?
Læs artiklen side 8
Læs også om Convention på side 12
12 si
ders
indst
ik om
YCE