background image
Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 2 . 2009/10 www.lions.dk
Læs også om LIONS MIKROLÅNEBANK
på side 7
Nyt
fra
Euro
pafo
rum
i Fin
land
LION