background image
Skol
e i T
hai-
land
en tu
rist-
attra
ktion
læs s
ide 8
Læs nyhedsbrevet fra Al Brandel
på side 5
Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 6 . 2009/10 www.lions.dk
LION