Hjem - Lions Danmark

Menu

Bliv frivillig

Oplev glæden ved frivilligt arbejde i Lions...

                 

Madindsamling med succes                         Lions har det sjovt sammen

Lions - et netværk af frivillige, lokalt og internationalt

    En Lions klub er en lokal gruppe aktive ildsjæle, der arbejder
    frivilligt for at hjælpe andre, der har behov for hjælp. Ud fra mottoet
    for Lions klubber overalt i verden 'We serve'. 'Vi hjælper'.

    Klubbens formål er at gennemføre aktiviteter, hvor medlemmerne         bidrager med deres egen gratis arbejdskraft. Derved skabes et
    overskud, som ubeskåret går til at hjælpe humanitært og kulturelt.

Dernæst bestræber klubben sig på at skabe et godt kammeratskab og sammenhold i en munter og afslappet atmosfære. Der arrangeres f.eks. foredrag, virksomhedsbesøg eller sociale events med ledsager, og du bliver også en del af Lions verdensomspændende hjælpeorganisation.

Frivillig i Lions er noget helt unikt

I Lions er alle samfundslag og aldersgrupper med mange forskellige kompetencer repræsenteret. Som Lions vil du komme til at

  •     hjælpe i dit lokalområde
  •     gøre en indsats - stor eller lille, du bestemmer selv
  •     lære at lede f.eks. en aktivitet, et udvalg eller en klub
  •     bygge netværk med andre ildsjæle, organisationer, virksomheder mv.
  •     få et uvurderligt socialt samvær med klubbens medlemmer

Tag kontakt til din lokale Lions klub og hør, om der er plads til en frivillig mere.

  Lions kører faklen op langs
  Køgebugt i oldtimere for at
  markere Lions100 års indsats
  i humanitært arbejde.

.

Følg Lions