Hjem - Lions Danmark

Menu

Det g?r vi

Det gør vi!

Internationale Relationer
Som verdens største private humanitære hjælpeorganisation, deltager Lions gennem sit mangfoldige arbejde med internationale projekter indenfor følgende hovedområder:
1. Nationalt og internationalt hjælpeprojektarbejde
2. Udveksling og uddannelsestilbud
3. Venskabsklubber


Nordisk Samråds Projekter - NSR
På fællesnordisk plan gennemfører Lions en række større projekter, kaldet NSR-projekter.
Projekterne går normalt over to år og udvikles og styres på skift af de enkelte lande i norden.


Blindesagen - De blindes riddere
Helen Keller opfordrede i 1925 lions til at blive "de blindes riddere". Siden da har lions arbejdet rigtig meget med kampen mod unødvendig blindhed og med hjælp til blinde og svagsynede.
Fx Mange lionsklubber står for brilleindsamling til 3. verdens lande. Til bl.a. synsklinikker oprettet af Lions. 

 


Lions Kollegiet, nu Lions Neurocenter
Lions Neurocenter er et tilbud til unge med fysiske handicaps.
Der optages beboere i alderen 18-45 år fra hele landet, inkl. Grønland og Færøerne.
Den daglige drift sker på en overenskomst med Københavns Kommune.

Følg Lions