Hjem - Lions Danmark

Menu

Form?l og etik

Lions formål

 • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk

 • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab

 • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd

 • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse

 • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser

 • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Regler for god lions-etik

På det første Convention i Dallas, i USA i 1917, blev LIONS Etiske regelsæt formuleret.

Reglerne skal opfattes som en huskeliste til det enkelte LIONS-medlem. Essensen af disse regler er det, man i gamle dage ville kalde god opførsel eller god moral:

 • Dit LIONS medlemskab er et kald eller udtryk for et ønske om at gøre en forskel. Udfør altid dit arbejde for LIONS på en sådan måde, at det skaber tillid

 • Bestræb dig på at få succes med det, du påtager dig som LIONS.
  Arbejd for at tjene sagen og det gode formål, ikke for personlig vindings skyld

 • Opnå ikke fremgang eller resultater på andres bekostning

 • Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig overfor dig selv

 • Handl altid uselvisk. Hvis du bliver i tvivl om rigtigheden af din handlemåde,
  optræd da mod din næste, som du ønsker, at han/hun skal optræde overfor dig

 • Opfat venskab med andre LIONS-medlemmer som et mål i sig selv.
  Sandt venskab og et godt kammeratskab er renset for fordomme,
  det er åbent og tillidsfuldt og båret af ønsket om at arbejde til fælles bedste

 • Vær en god samfundsborger og vær loyal mod dit land og dets lovgivning

 • Hjælp dine medmennesker med opmærksomhed og støtte i stort og småt

 • Vær altid forsigtig i din kritik og generøs i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned

Følg Lions