Hjem - Lions Danmark

Menu

Helt speciel økonomi

Helt speciel økonomi med to adskilte pengekasser

0 procent til administration

Når lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt.

En lions-klub har to pengekasser:

Aktivitetskassen

hvor overskuddet fra aktiviteterne og de indsamlede midler opbevares inden de udbetales til forud bestemte humanitære formål.

Klubkassen

som betaler klubbens administration.
Penge heri kommer fra medlemmernes kontingent. Al administration, også driften af kontoret i Fredericia samt det internationale kontor i Oak Brook, betales af medlemmernes kontingent.


Lions regnskaber
Regnskab 1, juli 2018 - 30. juni 2019
Regnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018
Regnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Regnskab 1, juli 2015 - 30. juni 2016
Regnskab 1. juli 2014 - 30. juni 2015

 


Følg Lions