Hjem - Lions Danmark

Menu

Internationale Relationer

Internationale Relationer

Lions er verdens største private humanitære hjælpeorganisation, og deltager gennem sit mangfoldige arbejde gennem internationale projekter indenfor følgende hovedområder:

1. Nationalt og internationalt hjælpeprojektarbejde
2. Udveksling og uddannelsestilbud
3. Venskabsklubber

Alle Lions klubber er forenet i Lions Clubs International, hvis slogan er "We Serve", og hvor en af formålsparagrafferne er at "fremme international forståelse mellem alle verdens folk".

Vi ønsker således at hjælpe andre mennesker, nationalt som internationalt, og vi har organisationsstrukturen til det, nemlig andre lokale lions-klubber i 194 lande, spredt ud over hele verden. Det kan måske synes som dråber i havet, hvis vi ønsker at hjælpe mennesker i nød med de mange og store problemer. Vi skal blot huske på, at små beløb i Danmark, på Færøerne og i Grønland kan udrette meget store ting i andre og i mindre velstillede lande.

Lions indsats er præget af direkte samarbejde med lions-klubber i andre dele af verden, og vore administrative omkostninger er derfor ikke eksisterende. Lions kan med stolthed sige, at "én krone ind, er én krone ud", med andre ord, når vi gennem vore aktiviteter - uanset om det er loppemarked, tombolaer eller en af de mange andre ting som klubberne gennemfører, så går overskuddet ubeskåret til at opfylde organisationens formål.


   

Følg Lions