Hjem - Lions Danmark

Menu

Katastrofehj?lp

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp                            


Rent vand til halv mio. mennesker

Renset vand til en halv millioner mennesker i Beira-området i to uger er, hvad Lions Katastrofehjælp sammen med UNICEF har doneret til Mozambique. Her er et område på mere end 300 kvadratkilometer fortsat oversvømmet efter cyklonen Idai's hærgen. Hjælpen gives i form af 6,7 millioner vandrensningstabletter. Mere end 1000 mennesker i området er ramt af kolera, fordi folk er tvunget til f.eks. at drikke vand fra vandpytter eller urenset flodvand, og derfor et det livsvigtigt at befolkningen forsynes ved vandrensningssæt. Det har været muligt for UNICEF at finde en leverandør, der producerer vandrensningstabletter i den sydøstlige del af Afrika, hvilket har betydet, at hjælpen er kommet hurtigt frem.

Øremærket nødhjælp fra Lions

Cyklonen Idai har forårsaget en af af værste naturkatastrofer nogensinde i Malawi, Zimbabwe og især Mozambique. Mindst 600.000 mennesker er ramt og hen mod 1000 mennesker frygtes døde. Store dele af Mozambique er oversvømmet, hvilket gør hjælpearbejdet meget vanskeligt. Læger Uden Grænser er i området, og Lions Katastrofehjælp har bidraget med 200.000 kr., som er øremærket til nødhjælp i form af rekonstruktion af 2 sundhedscentre, rent vand, sanitet og vaccine. 

 


 

Følg Lions