Hjem - Lions Danmark

Menu

Klubben

Klubbens organisation

Klubben er den mindste organisatoriske enhed i The International Association
of Lions Clubs, LCI. En klubs virkeområde er den kommune, hvor klubben er hjemmehørende. Medlemmerne er således ikke medlemmer af LCI, men af klubben.

For at en klub kan blive optaget som medlem af LCI, skal den have mindst 20 medlemmer. I praksis bør en klub have mindst 25-30 medlemmer for at undgå, at der bliver for stor en belastning på det enkelte medlems fritid.

Forpligtelser
Ved sin 'chartring' forpligter klubben sig til at virke i overensstemmelse med lions-organisationens formål og til at overholde de regler, der er fastsat i de internationale love.

Når det er opfyldt, kan klubben organisere sig og arbejde, som den selv ønsker. Dog medlemskab af LCI ville være meningsløst, hvis den ikke følte en forpligtelse til at virke i fællesskab med andre klubber i Lions, både nationalt og internationalt.

Bestyrelsens sammensætning
Sammensætningen af bestyrelsen varierer fra klub til klub. Typisk har en dansk lionsklubs bestyrelse følgende sammensætning: Præsident (P), Past Præsident (PP), Vicepræsident(er) (VP), Sekretær (S), Kasserer (K), Klubmester (KM), Medlemsudvalgsformand (M), Tailtwister (T).
Bestyrelsen kan efter ønske optage et eller flere ekstra bestyrelsesmedlemmer f.eks. til specialopgaver. Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det nye klubårs begyndelse.

  Lions organisationen arbejder løbende med      
  medlemsudvikling og service for klubberne.
  Til gavn for det enkelte medlem og klubben.


Følg Lions