Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Mæslinge Projekt

Hjælp os med at standse mæslinger

Lions Danmark deltager i et projekt - One Shot-One Life - for udryddelse af mæslinger i 3. verden gennem vaccination.

  • 400 børn dør af mæslinger hver dag - de fleste under 5 år.
  • 30 pct. af de ramte børn får komplicationer fx. blindhed, høretab eller hjerneskade.
  • Mæslinger er en af verdens mest smitsomme sygdomme.

Der er håb

For 1 US dollar kan et barn i den tredje verden blive vaccineret mod mæslinger. Siden starten af Lions Mæslinge Projekt One Shot - One Life har vi i Danmark været med til at vaccinere over en million børn. 

Når der skal vaccineres f.eks. i 3. verdenslande, organiserer Lions det praktiske. Det er lokaler, sundhedspersonale, transport, m.m.
Bill & Melinda Gates Foundation sponserer selve vaccinerne.


Hjælp os at redde børneliv

Lions Mæslingeprojekt foregår i tæt samarbejde med Bill og Melinda Gates Foundation og UNICEF og WHO.

Når der skal vaccineres f.eks. i 3. verdenslande, organiserer Lions det praktiske. Det er lokaler, sundhedspersonale, transport, m.m.
Bill & Melinda Gates Foundation sponserer selve vaccinerne.

For 1 US dollar kan et barn blive vaccineret mod mæslinger.
Omregnet kan man for 100 kr. vaccinere 14 børn.

Klik på Støt - se toppen af siden!

Følg Lions