Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions M?slinge Projekt

Børnecancer - et satsningsområde

Vidste du, at næsten 80 % af børn med kræft lever i lav- eller mellemindkomst lande, hvor kun 10 % af børnene overlever kræft.  En markant øget overlevelse, bedre diagnosticering og behandling af børn med kræft betyder at i udviklede lande som Canada, Japan og USA overlever mere end 80% af børn med kræft. I Danmark er tallet endnu højere, hvor 85 % af børnene i dag overlever deres kræftdiagnose.

Det betyder, at verden kan få større succes med at helbrede kræft hos børn.  Der skal dog i lav- og mellemindkomst lande gøres meget arbejde for at forbedre adgangen til medicin og behandling, uddanne sundhedsudbydere, forbedre faciliteter og teknologi og adressere sociokulturelle barrierer for også her at forbedre den globale overlevelsesrater for børnekræft.

Den udvikling vil Lions gennem LCIF gerne være med til at fremme. Derfor er børne cancer et af de satsningsområder, som LCIF har sat fokus på. LCIF har indgået partnerskab med Global HOPE (et program fra Texas Children's Hospital) for at afhjælpe de enorme udfordringer, der er med børnekræft i udviklingslande sammenlignet med udviklede lande. Lions støtter FN’s Verdensmål- 3. Sundhed og Trivsel

Vil du give et bidrag til Lions indsats på dette område, kan det ske gennem en indbetaling til
Reg.nr. 3543 konto 3543 571 067 eller MobilePay 103307

Hvis du vil have fradrag for donation over kr. 200 i din indkomst, så indsend dit navn/firmanavn/CPR/CVR nr. til lions@lions.dk så indberetter vi beløbet til Skattestyrelsen.

 Følg Lions