Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Pris

Lions Pris

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.

De enkelte lionsklubber i Danmark kommer med forslag til modtagere af Lions Pris, ligesom det er bidrag fra klubberne der er grundlaget for prisen. Et udvalg vælger blandt de indkomne forslag til modtagere.

Lions Pris er indtil 2017 hvert år i juni måned blevet uddelt af Lions Danmarks daværende protektor HKH Prins Henrik.

Lions Pris uddeles i år for 30. gang og der er nu igennem årene uddelt mere end 12 millioner kroner. Kontakt Peter Møller på mobil 4037 2043 eller lp.md@lions.dk.

Lions Pris 2020

Lions Danmark har tildelt Jesper Bie Larsen årets Lions Pris på en halv million. Overrækkelsen af prisen fandt sted på Sognegården i Svenstrup af sidste års Guvernørrådsformand Lisbeth Andreasen og formand for Lions Pris udvalget Peter Møller.  Lions klubben i Arden har indstillet projektet.

Hvert år får næsten 9000 danskere indsat et nyt knæled efter svær slidgigt i knæet. Desværre fortsætter ca. 20 pct. af de opererede med at have stærke smerter i knæet. Det vil PHD studerende Jesper Bie Larsen, Aalborg Universitetshospital forsøge at finde en smertebehandling imod.

”Jeg vil bruge donationen til at undersøge virkningen af to typer behandlinger, så vi kan finde frem til en virkningsfuld indsats mod de kroniske knæsmerter,” fortæller Jesper Bie Larsen i sin takketale ved overrækkelsen. "For det ser nemlig ud til, at patienter med kroniske smerter har udviklet et overaktivt nervesystem, dvs. hjernen bliver faktisk for effektiv til at registrere smerter. Denne overreaktion skal patienten med smertebehandlingen forsøge at blive bedre til at kontrollere”, slutter Jesper Bie Larsen.


Lions Pris 2019

   Ralf Agger, forsker i vaccine mod canser, modtog prisen i 2019

  Det er Lions Hvetbo v. Præsident Henrik Ulrick Poulsen, der har     
   anbefalet,  at Lions Prisen 2019 skulle tilfalde vaccineprojektet. 


Lions Prisen på 500.000 kr. gives i år til lektor Ralf Agger, Laboratorie for Immunologi og Canserbiologi, Aalborg Universitets center, der bl.a. forsker i dendritiske celler og tumor immunologi. Ph.D cand scient, Ralf Agger har udviklet en meget kraftig immunstimulerende vaccine mod kræft. Man er klar til at lave forsøg på mus og senere på humane celler.

Ralf Agger modtog prisen på Lions Danmarks årsmøde i Sønderborg.  Prisen gives til at videreudvikle vaccinen til beskyttelse mod kræft og som behandling af kræft. Vaccinen skal afprøves på mus og i cellekulturer. Målet er naturligvis at videreudvikle vaccinen til brug for mennesker.

Lions Pris 2018

Grøn stær skal opdages tidligere

På Lions årsmøde i Brædstrup i juni kunne Lions Pris uddele prisen på kr. 500,000,-, der gives til projekt om tidlig diagnosticering af grøn stær.

Associeret professor, MD, PhD Miriam Kolko, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet modtog Lions Prisen til at finde en metode til at diagnosticere grøn stær tidligt, så behandling kan komme i gang så hurtigt som muligt.

Få yderligere oplysninger om projektet hos Peter Møller på mobil 4037 2043 og lp.md@lions.dk eller Miriam Kolko på miriamk@sund.ku.dk


 


Lions Pris 2017

På Lions 100 års dag kunne Lions Pris uddele  to priser på hver 312,000,- det skete på Københavns Rådhus d. 7 juni, i forbindelse med med 100 års receptionen.
Priserner blev overrakt af HKH Prins Henrik.

Lions Pris 2016

Donationerne på ialt 624.000 kr. blev givet til to prismodtagere.

Lukashuset Børnehospice

Direktør Søren Bønlykke og Daglig leder  Thomas Feveile, modtog på vegne af Lukashuset Børnehospice kr.: 312.000,- Beløbet skal anvendes til specificeret udstyr bl.a. støjsvag sug, junior senge, øvedukke til sondeanlæg, samt diverse dele til sansehaven.

Regionshospitalet, Hammel Neurocenter

IT medarbejder, Civilingeniør Niels Estrup Andersen, modtog på vegne af Hammel Neurocenter,  kr. 312.000,- til indretning af 8 familie rum, hvor hjerneskadede patienter kan være i trygge rammer med deres familier, hvilket ifølge medarbejderne på centret er en stor hjælp i behandlingen og rehabiliteringen af patienterne.

 

Følg Lions