Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Pris 2023 til projekt PAS

Lions Pris 2023 på kr. 500.000 blev overrakt til Søren Holm ved et arrangement i Sundhedsstyrelsen. 

Søren Holm udviklede i 2016 Projekt-PAS i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Forum100% og Center for Rusmiddelforskning.
Projekt-PAS er et forebyggende undervisningsforløb målrettet unge på erhvervsskoler og produktionsskoler (FGU) i hele Danmark.


Ved prisoverrækkelsen (tv) Ole Rubach, Søren Holm, Peter Møller, Kirsten Svendsen og Henrik Frand-Madsen.

Søren er i øjeblikket ved at udvikle en ny og mindre tidskrævende udgave af
PAS-materialet. Den nye udgave af PAS er målrettet alle ungdomsuddannelser i Danmark, herunder særligt de gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX og EUX).

Lions Prisen skal bl.a. gå til 12 workshops i hele landet i samarbejde med SSP-samrådet, gratis undervisningsmaterialer samt digital gratis adgang til undervisningsmaterialet.

Søren Holm er ph.d. i folkesundhedsvidenskab og har gennem flere år forsket ievidens- baseret rusmiddelforebyggelse. Søren har lang praksiserfaring inden for kommunal misbrugsbehandling og forebyggelse, og har specialiseret sig i at omsætte forskningsresultater til forskningsbaseret praksis.

Lions Pris 2023 er indstillet af Lions Nyborg, der har positiv erfaring i arbejdet med PAS i Nyborg Kommune.

Følg Lions