Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions Adventure

Lions Adventure giver mod på livet

 I dag har forældre, venner, skolen og samfundet store forventninger til de unge, og det er individuelt, hvordan den enkelte håndterer presset fra omgivelserne.

Mange, også velfungerende teenagere kan have brug for et lille break fra hverdagen og nye oplevelser, som udvikler og giver nye relationer, ny indsigt – og fornyet mod på det tilværelsen.

Lions Adventure-programmet er udviklet specielt til unge mellem 14 og 20 år.
Overskriften for alle turene med Lions Adventure er oplevelser i nye spændende omgivelser med mulighed for at vokse og udvikle sig i samspillet med andre.

NB: Lions Adventure er ikke for unge med alvorlige sociale problemer som misbrug, psykiske sygdom, kriminel baggrund eller lign., da vi ikke er uddannede til eller har baggrund for at tilgodese og hjælpe disse unge.Følg Lions