Hjem - Lions Danmark

Menu

Lions mod misbrug

 

Med Lions - mod misbrug

 "Med lions - mod misbrug" har gennem en årrække  kendetegnet en massiv bekæmpelses-/forebyggelsesindsats mod misbrug.

Lionsklubberne i Danmark har en klar målsætning i forhold til at medvirke i en indsats overfor misbrug. Lionsklubber over hele landet prioriterer aktiviteten "Med Lions - mod misbrug" højt, da den harmonerer med Lions-organisationens formål, nemlig at yde en indsats i det frivillige, sociale arbejde på et humanitært grundlag.

Især unges misbrug og følgerne deraf tages meget alvorligt i Lions.

Hvis du som: enkeltperson, foreningsrepræsentant eller en del af en gruppe

står overfor problemstillinger i forhold til unges misbrug, inviteres du hermed til at kontakte den lokale Lionsklub i din kommune.

Det kan være at du har et løsningsforslag, men mangler en resource for at komme i gang. Lions kan måske hjælpe dig med det.

Det kan være, at du bare ser et problem, men ikke har ideer om, hvordan du løser det. Kommunen har som regel en resourceperson , som kan hjælpe og ofte sker det i samarbejde med Lions.

Under alle omstændigheder kan du roligt henvende dig til din lokale Lionsklub for at undersøge mulighederne.

Eksempler på misbrugsforebyggende aktiviteter er:

  • Holdning og Handling - et skoleprojekt med videreuddannelse af lærere i holdningsbearbejdelse af eleverne mod mobning m.m. og for trivsel.
  • Natteravnene - et socialt projekt, som Lions yder støtte til.
  • Temadagen "Du vælger selv" - et skoleprojekt med Lions som medarrangør.
  • Misbrugsforebyggende informationsmateriale.
  • Økonomisk støtte til idrætsklubbers forebyggelses-indsats.
  • Foredrag om misbrug for de ældste klasser i folkeskolen.
  • Teaterforestillinger, der handler om konsekvenser af misbrug.

Dette er et lille udpluk af det, der sker i kommunerne.

 

 

Tulipandagen

Klubberne sælger tulipaner til virksomheder, forretninger og private den 1. lørdag i april. "Tulipandagen" er en fællesnordisk lions-aktivitet, som overalt synliggøres ved vort symbol, den sunde, røde tulipan ved siden af den grå, knækkede tulipan.

Salg af pins

Lions-klubberne sælger hele året pins med logoet "med Lions - mod misbrug".

Overskuddet ved salget går dels til lokale, misbrugsforebyggende aktiviteter, dels til "Lions Danmarks Misbrugspulje", som kan søges af de enkelte lionsklubber i forbindelse med iværksættelse af nye og meget pengekrævende aktiviteter mod misbrug.

Øremærkede arrangementer

Lions-klubberne arrangerer koncerter, cykelløb, loppemarkeder, o.l., hvor overskuddet er øremærket til misbrugsforebyggende arbejde i lokalsamfundet.

  

Følg Lions