Hjem - Lions Danmark

Menu

Ny Haderslev klub chartret

Lions Haderslev Vest nu officielt stiftet

Tre dage før fejringen af Hertug Hans’ 500 års fødselsdag blev Lions Haderslev Vest officielt chartret. Det skete i lørdags på byens nye flotte rådhus i byrådssalen, hvor klubbens kommende medlemmer, familie, venner og repræsentanter fra Lions Danmark organisationen var gæster ved en lille reception.

Endelig kan man næsten sige! For på grund af Corona nedlukninger har klubben ligget klar et stykke tid til at blive formelt optaget i Lions Club International, som omfatter lionsklubber i over 200 lande.Borgmester H. P. Geil holdt åbningstalen og kom i den anledning ind på Hertug Hans og dennes 500 års fødselsdag. Symbolsk kan man sige, at Lions Haderslev Vest begynder sit virke på hertugens runde fødselsdag, men den nye klub kommer nok ikke til at holde i så mange år.

Guvernørrådsformand Karl Jakobsen, Lions Danmark bød de ny lions i Haderslev Vest velkommen og glædede sig over en ny klub med nye medlemmer – både kvinder og mænd samt også yngre aldersgrupper.  Karl Jakobsen ønskede klubben god vind fremover.

Herefter gik man over til at optage klubbens medlemmer. Først fik hvert medlem sat en lionsnål i flippen på skjorten og udleveret et medlemscertificat. Til sidst skrev alle medlemmer under på klubbens charterbrev med klubbens præsident Egon Bjerg, som den første.

Distriktsguvernør Ida Mogensen overrækker præsident Egon Bjerg det underskrevne charterbrev. 


Haderslevs udvalgsformand for Kultur og Fritid Kjeld Trane afsluttede talerrækken med et held og lykke med at hjælpe humanitært både i Haderslev, men også fx ved katastrofer ude i verden. Og med 0 pct. i administrationsomkostninger. Kjeld Trane bød samtidig Lions Haderslev Vest velkommen blandt byens andre 300 foreninger og klubber, som gør Haderslev til en rigtig foreningsby.

Til slut takkede Egon Bjerg alle for deres store indsats for at få Lions Haderslev Vest op at stå. En særlig stor tak gik til klubbens medlemmer for deres kæmpeindsats. Egon Bjerg sluttede chartringen med ”Straks i august går vi i klubben i gang med vores arbejde for at skaffe midler til gode formål, og jeg kan fortælle, at vi vil tage nogle helt nye ideer frem af skuffen. Vi glæder os, men holder nok ikke 500 år som Hertug Hans”.

 

Følg Lions