Hjem - Lions Danmark

Menu

Nyhed

18/04-2023

Telte, medicin, undervisning, mad...


Det går de indsamlede midler tilHer og NU indsamlingen til ofrene for jordskælvet i Tyrkiet og Syrien har nu passeret 600.000 kr. fra 100 Lions klubber. Derfor har bestyrelsen for Lions Katastrofehjælp besluttet at donere yderligere 200.000 kr. til hjælpearbejdet i det hårdt ramte område. Dermed når den samlede støtte fra danske Lions klubber op på 800.000 kr., hvoraf de første 200.000 blev doneret af Lions Katastrofehjælp dagen efter det første jordskælv.

Donationen på de 200.000 kr. bliver ligeligt fordelt mellem UNICEF og Læger Uden Grænser. De tyrkiske myndigheder har bedt om hjælp fra FN-organisationerne, og derfor er UNICEF massivt til stede i Tyrkiet.

Arbejdet går i disse dage ud på at yde psykosocial støtte, genforene børn med deres omsorgspersoner, sikre medicinsk udstyr og vacciner, udleverer hygiejnepakker, vintertøj, elektriske varmeapparater og tæpper. Derudover arbejder UNICEF for at sikre adgang til rent drikkevand, etablere centre for børn, unge og familier, undervisningsinitiativer, reparere skoler og uddanne lærere i at identificere børn, der har behov for ekstra støtte.

Læger Uden Grænser (MSF) er stærkt til stede i det nordvestlige Syrien og yder medicinsk- og humanitær hjælp. De tusindvis af hjemløse familier får tildelt telte, og Læger Uden Grænser sikrer nødhjælpsforsyninger som bl.a. tæpper, hygiejnekits, vand og mad.  Der ydes lægehjælp, psykologiske konsultationer, uddeles medicin, og lægerne kommer ud til de mange familier ved hjælp af mobile klinikker, og læger samt sygeplejersker yder hjælp på de lokale hospitaler. Læger uden Grænser er også i gang med at genopbygge en fødselsklinik i byen Jindres.

UNICEF og Læger Uden Grænser er faste samarbejdspartnere. Begge organisationer opfylder vores krav om 0 kr. til administration i og med, at UNICEFs administrative omkostninger og lønninger betales af medlems-landenes regeringer, og Læger Uden Grænser får sin administration betalt gennem særlige grants og donationer.

Når Lions donerer gennem de to organisationer, går pengene ubeskåret til de aftalte formål, og begge organisationer dokumenterer det. Det nordlige Syrien kontrolleres af en milits, der giver Læger Uden Grænser lov til at arbejde i området, hvor der i øvrigt ikke er Lions klubber.

På bestyrelsens vegne

Frank Stjerne
Lions Katastrofehjælp

Følg Lions