Hjem - Lions Danmark

Menu

Støt Lions Humanitære Hjælpearbejde

Støt Lions kamp mod mæslinger

Støt den aktuelle mæslingkampagne på

Bankindbetaling på konto  3543   3543 571 067 eller MobilePay 103307


 

 


Støt Lions Katastrofehjælp

Indsamlingens formål:

Indsamlede midler anvendes til fordel for hjælp ved katastrofer eller
andre større nødsituationer her i landet eller i udlandet.

Du kan yde dit bidrag via MobilePay eller bankindbetaling.

STØT VIA MOBILEPAY PÅ 905426
Ønskes der fradrag for gaven i henhold til ligningslovens § 8A skal CPR eller CVR nr. og navn opgives i tekstfeltet.

STØT VIA BANKINDBETALING
Du kan indsætte et beløb på følgende bankkonto i Danske Bank
3543 - 0011 344 054

Ønskes der fradrag som gave i henhold til ligningslovens § 8A skal CPR eller CVR nr. opgives.
 


Støt indsamlingen til Børnehospice Strandbakkehuset

Konto 5352  0245 516 eller MobilPay 306965
Husk at anføre STRANDBAKKEHUSET.

Lions Theodora står for den praktiske gennemførelse af indsamlingen.

Ønsker du skattemæssigt fradrag for en donation over 200 kr,
skal du indsende navn og cpr. nr. til lions@lions.dk

Følg Lions